Zawiadomienie

Działając na podstawie § 16 ust. 2 i § 18 pkt 2 i 4 Statutu FORUM KOBIET GMINY MILEJÓW Zarząd FORUM z w o ł u j e Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 10 marca / sobota/ 2018 r. o godz.15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Milejowie
Uprzejmie informujemy , że bezpośrednio po Walnym Zebraniu dla członkiń FORUM odbędzie się spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet.

Z a r z ą d
FORUM KOBIET
GMINY MILEJÓW