ZAPROSZENIE

Z A P R O S Z E N I E

ZARZĄD FORUM KOBIET GMINY MILEJÓW

serdecznie zaprasza członkinie stowarzyszenia na biesiadę literacką z okazji „Dnia Matki", która odbędzie się dnia 26 maja 2018r. od godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Milejowie.

Zarząd Forum Kobiet Gminy Milejów
Maj 2018 r.