Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie - 27 sierpnia 2017 r.