Forum Kobiet Gminy Milejów jest organizacją pozarządową, powstałą 13 maja 2007r. Członkami organizacji są mieszkanki wsi i inne osoby związane charakterem swojej pracy ze środowiskiem wiejskim. Aktualnie organizacja skupia około stu trzydziestu kobiet z całej Gminy Milejów. Celem FORUM jest m.in.

- inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet wiejskich, udzielanie pomocy kobietom w wykonywaniu przez nie obowiązków matki, gospodyni i producentki,

prowadzenie wśród kobiet działalności społeczno - wychowawczej, oświatowo - kulturalnej, a także działalności w zakresie poprawy warunków socjalno - bytowych oraz poprawy stanu ochrony zdrowia,

- aktywizacja zawodowa kobiet,

- pielęgnowanie tradycji regionalnych, /kultywowanie folkloru, rękodzieła i sztuki ludowej/,

- wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki,

- działalność wspomagająca rozwój demokracji lokalnej.

W ciągu dziesięcioletniej działalności stowarzyszenie Forum Kobiet Gminy Milejów realizuje swoje zadania dzięki wsparciu Gminy Milejów i ze składek własnych. Bierze udział w konkursach i projektach na realizację zadań dla organizacji pożytku publicznego.

Z inicjatywy Forum, kobiety zrzeszone w organizacji przygotowują corocznie stoisko promocyjne Gminy Milejów podczas Wojewódzkiego Finału Ogólnopolskiego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo", jak też przy okazji dożynek gminnych i powiatowych, gdzie również otrzymują wyróżnienia i nagrody za wspaniałe wypieki i tradycyjne produkty z naszego regionu. Promując produkty regionalne, organizowano gminny konkurs „Smaczne bo domowe" na który przygotowano wiele smakowitych ciast i potraw regionalnych a także wystawę wyrobów p.n. „Z babcinego garnka".

koz15

Forum Kobiet Gminy Milejów w ciągu całej swojej działalności aktywnie uczestniczy ponadto w życiu kulturalnym na terenie gminy i poza jej granicami, tworząc "tę" kulturę lub umożliwiając innym uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych.

Wśród imprez cyklicznych corocznie organizowanych przez Forum należy wymienić „Dzień Kobiet" czy „Dzień Matki", kiedy to tańcem, śpiewem i poezją matkom składane są podziękowania za matczyną opiekę.

Jako stowarzyszenie jesteśmy współorganizatorami Gminnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej, Orszaku Trzech Króli czy Pikniku Sołtysa. Dzięki tym uroczystościom ożywiamy tradycję związaną ze świętowaniem okresu Bożego Narodzenia oraz udowadniamy, że bogactwo polskiej historii i tradycji może z powodzeniem funkcjonować we współczesnym świecie, pokazując nam radość i dumę bycia Polakiem.

ppp13

W swojej działalności Forum uwzględnia również promowanie postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu życia. Należy tu wymienić organizowanie Gminnego Dnia Trzeźwości, w programie którego są m.in. spektakl n.t. promocji trzeźwego stylu życia i bieg trzeźwości. FORUM KOBIET włączyło się również w organizacje w gminie Milejów powszechnego „Biegu po zdrowie" organizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji „POLSKA BIEGA" fundując nagrody za udział i zwycięstwo w biegu w kategorii dziewcząt i kobiet.

pb12

Ważną formą działalności organizacji jest utworzona we wrześniu 2007 r. Świetlica Socjoterapeutyczna, działająca do 2011r w Łysołajach. Obecnie Świetlica znajduje się w Białce.
W celu udzielania pomocy kobietom w wykonywaniu przez nie obowiązków matki w Świetlicy tej udzielana jest także pomoc dzieciom. Prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Rozwijane są zainteresowania i uzdolnienia uczniów. W sposób bardzo ciekawy zagospodarowywany jest czas wolny.

Dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania z poezją, na których członkinie Forum prezentują swoją twórczość, w wierszowanej formie przekazują swoje myśli i refleksje. W wierszach poruszają bliskie wszystkim uczucia towarzyszące radości życia czy też smutkowi przemijania. Dla osób z Forum zainteresowanych organizowane są wyjazdy do teatru, na koncerty czy spektakle słowno-muzyczne i wycieczki turystyczne.

zam16

Podejmowane działania nie tylko umożliwiają ich odbiorcom, adresatom zabawę i oderwanie od trudów codziennego życia ale również promują nasza gminę na zewnątrz.

Forum Kobiet Gminy Milejów promuje i prezentuje ogromny potencjał kobiet z naszej gminy mając mnóstwo pomysłów, sukcesów i planów na przyszłość. Czerpiąc inspiracje z walorów wsi i ludowej tradycji jesteśmy kobietami wielu talentów, śpiewając, smacznie i pomysłowo gotując, tworząc cudowne rękodzieła, a do tego organizując i angażując się w akcje społeczne, kulturalnie czy charytatywnie. To także wyjątkowa szansa uwiecznienia naszej wspaniałej polskiej tradycji, historii czy bogatej kultury i obrzędowości w nowoczesny sposób następnym pokoleniom.

Do cyklicznie organizowanych przez nasze Forum imprez, należą:
1. Przygotowanie i zabezpieczenie organizacyjne "Orszaku Trzech Króli" - styczeń.
2. Lokalne obchody "Dnia Kobiet" - marzec.
3. Biesiada literacka z okazji "Dnia Matki", promocja gminnej twórczości literackiej i muzyczno-wokalnej - maj.
4. Zorganizowanie "Pikniku sołtysów". Przygotowanie stoiska promocyjnego na dożynki gminne i powiatowe.
5. Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej - listopad.
6. Lokalne obchody "Dnia Seniora" - listopad.