Orszak Trzech Króli 2018

W organizację kolejnego już w historii Milejowa orszaku zaangażowało się wiele osób: duchowni, mieszkańcy, przedstawiciele instytucji jak Gminny Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Forum Kobiet Gminy Milejów czy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Milejów. To było duże, można tak nazwać, logistyczne i wielobarwne przedsięwzięcie.
O godzinie 10.00 w kościele pod Wezwaniem NMP w Milejowie odbyła się uroczysta msza świętą po zakończeniu której, barwny korowód ruszył z ulicy Partyzanckiej przy Kościele, następnie ulicami: Klarowską i Fabryczną, do Gminnego Ośrodka Kultury. Podczas wędrówki do orszaku przyłączali się mieszkańcy i osoby goszczące w tym czasie w naszej miejscowości. Wielu uczestników założyło na głowę korony, będące jednymi z symboli święta 6 stycznia. Na ulicach, w tłumie ciężko było o wolne miejsce. Każdy chciał przeżyć w duchowy sposób to święto i cieszyć się widowiskiem. Ogromny udział w tej imprezie mieli uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół nr 2 im. S. Boliwara w Milejowie, którzy w przerwach od marszu i śpiewu kolęd przedstawiali scenki m.in. wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat. Ozdobą były prawdziwe zwierzęta: kucyki i osiołki. Kulminacyjnym momentem miało miejsce, jak przy Szopce z Rodziną Świętą Trzej Królowie złożyli pokłon nowo narodzonemu dzieciątku. Potem odbyło się wspólne kolędowanie wraz z Zespołami: Jaszczowianki, Zapłocianie i 40 PLUS oraz Milejowską Kapelą Ludową i Milejowską Orkiestrą Dętą, podczas którego można było poczęstować się pierniczkami domowego wypieku przez członkinie Forum Kobiet Gminy Milejów. Dodatkową atrakcją, zwłaszcza dla najmłodszych parafian, była możliwość pogłaskania osiołków i kucyków, czy też zrobienia sobie z nimi wspólnego zdjęcia na pamiątkę.
Orszak dostarczył duchowych przeżyć ludziom w różnym wieku, jak też stał się okazją do odbudowania więzi w naszej społeczności.

Zapraszamy do oglądania fotografii z uroczystości -TUTAJ-

Podsumowanie projektu pt: "Centrum Aktywności Senioralnej w powiecie łęczyńskim"

fklogo26

 W Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie w dniu 18.12.2017 roku o godz. 13.00 odbyła się uroczysta Wigilia podsumowująca projekt pt: "Centrum Aktywności Senioralnej w powiecie łęczyńskim", dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. Liderem projektu było Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego. Partnerami projektu gminy: Milejów, Spiczyn, Puchaczów i Ludwin a w szczególności kierownicy Gminnych Ośrodków Kultury w każdej z gmin. W projekcie brało udział 80 seniorów w wieku 60+ z terenu 4 gmin wiejskich: Milejowa, Spiczyna, Puchaczowa i Ludwina. W ramach projektu seniorzy uczestniczyli między innymi w warsztatach: rękodzielnictwa artystycznego (bibułkarstwo, bukieciarstwo, filcowanie, gipsowanie) a także komputerowych, kulinarnych. Najstarszą uczestniczką projektu była pani Władysława Chudziak która w 2018 roku skończy 90 lat. Po przywitaniu przybyłych gości, przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawiliśmy czego dotyczył projekt oraz jakie działania zostały przeprowadzone w ramach projektu. Było dużo podziękowań, oraz wyróżnienia dla seniorów za ciekawe prace wykonane podczas warsztatów rękodzielnictwa artystycznego. Osoby wyróżnione to: Elżbieta Dziki i Teresa Sałek- gmina Milejów, Barbara Chabros i Anna Lipska- gmina Ludwin, Maria Chruścik i Wanda Woźnica- gmina Puchaczów, Halina Przypis i Jadwiga Kopacz- gmina Spiczyn. Seniorzy przygotowali ciekawe artystyczne występy. Projekt był realizowany w okresie od 01.06.2017 do 31.12.2017 roku.

Magdalena Janocińska

Zapraszamy do oglądania fotografii z uroczystości -TUTAJ-