Konkurs literacki "Kobieta jest zaproszeniem do szczęścia"

Forum Kobiet Gminy Milejów zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich oraz wszystkie osoby dorosłe do udziału w konkursie literackim pt.: „Kobieta jest zaproszeniem do szczęścia”.

Treść utworu musi nawiązywać do tematyki działalności statutowej Forum Kobiet Gminy Milejów.
Termin składania prac konkursowych mija 22 maja 2017r. o godz. 18.00.
Prace należy dostarczyć do Siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie ul. Fabryczna, 21-020 Milejów.

Do pobrania:
- regulamin konkursu

Wycieczka do Białowieskiego Parku Narodowego

Z A P R O S Z E N I E
ZARZĄD FORUM KOBIET GMINY MILEJÓW
serdecznie zaprasza
na wycieczkę w dniu 2 czerwca 2017r.
do Białowieskiego Parku Narodowego jako miejsca wymarzonego dla miłośników przyrody.

Koszt wycieczki - 120 zł (w cenę wliczony obiad, przewodnik, ubezpieczenie NNW, koszt transportu)

w programie:

• Rezerwat Pokazowy Zwierząt - w obszernych zagrodach można zobaczyć typowe zwierzęta Puszczy Białowieskiej: tarpany, żubry, żubronie, jelenie, sarny, łosie, dziki i wilki.

• Park Pałacowy - pozostałości założenia parkowego w stylu angielskim z najstarszymi zabytkami Białowieży oraz ciekawą roślinnością.

• Cerkiew p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy - we wnętrzu znajduje się kolorowy ikonostas wykonany z chińskiej porcelany.

• Święta Góra Grabarka - serce prawosławia w Polsce.

Zapisy w Urzędzie Gminy Milejów (sekretariat, pok. nr 6).